Doar Duhul Tau

Doar Duhul Tău, puterea Ta,
îmi face viaţa altcumva
Doar Harul Tău mi-e ajutor
Şi-mi dă puteri să lupt, să zbor

Doar Duhul Tău, iubirea Ta,
îmi dă puterea de-a ierta,
Doar Duhul Tău, izvor de Har,
mi-aduce fericiri în dar.

Doar Duhul Tău profund, imens,
Dă vieţii mele-un falnic sens
Şi mă învaţă să trăiesc
Mânat de-un sentiment ceresc

Doar Duhul Tău, prezenţa Ta,
Îmi umple-ntreagă inima
Cu-ncurajări şi mângâieri
Ştergându-mi lacrimi şi dureri

Doar Duhul Tău, lumina Ta,
Vreau să conducă viaţa mea,
Ajută-mi Doamne să-l ascult
Şi să mă umple tot mai mult!

Singeorzan Dorin

Dumnezeu îşi împlineşte făgăduinţa

“Aruncă-ţi pâinea pe ape şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.” (Eclesiastul 11.1)

Niciodată să nu aşteptăm să fim răsplătiţi numaidecât pentru binele pe care-l facem şi nici să fim binevoitori numai faţă de persoanele care par gata să ne întoarcă acest bine. Egipteanul aruncă sămânţa în apele Nilului, fără nici o grijă, ca şi când ar fi aruncat-o pe pământul roditor de pe malul apei. Pentru ce? Pentru că în curând apele scad şi sămânţa de orez sau de grâu pătrunde în pământul fertil pentru ca, puţin mai târziu, să dea un rod bogat. Să fim gata să facem binele oricând şi celui nerecunoscător şi celui rău. Să sfătuim şi pe cel nepăsător şi pe cel încăpăţânat. Vor veni apele peste acest pământ uscat şi-l vor schimba în pământ roditor. Lucrul nostru făcut în Numele Domnului, va fi întotdeauna plin de rod.

Treaba noastră este să aruncăm pâinea pe ape, iar a lui Dumnezeu este împlinirea făgăduinţei “o vei găsi iarăşi”. Niciodată El nu-Şi va călca cuvântul. Orice mărturisire făcută despre El, îşi va avea rodul ei. Poate nu imediat; dar într-o zi sau alta, vom culege ceea ce am semănat. Numai să aşteptăm cu răbdare, căci acesta este scopul pentru care Domnul zice: “după multă vreme”. În multe cazuri zilele de aşteptare pot deveni luni sau ani, dar făgăduinţa Domnului rămâne neschimbată.

Charles Spurgeon