Mi-e dor…

Apocalipsa, 22:17 – Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”,
şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!

Mi-e dor de cer cu ochi albaştrii
Mi-e dor de aştrii din zenit
Mi-e dor de munții cei sihaştri
Mi-e dor mi-e dor de infinit

Mi-e dor de Alfa si Omega
Mi-e dor de visul spulberat
Mi-e dor de veşnicia-ntreagă
Mi-e dor de dorul meu uitat

Mi-e dor de hanul mângâierii
Mi-e dor de aprigul fior
Mi-e dor de ziua învierii
Mi-e dor de ieri mi-e dor mi-e dor

Mi-e dor de râvna cea aprinsă
Mi-e dor de dorul neatins
Mi-e dor de lupta neânvinsă
Mi-e dor de-al slavei necuprins

Mi-e dor de Tine …

Catalin Ionita

Unul singur, majoritate

“Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus.” (Iosua 23.10)

Pentru ce să numărăm persoanele? Un singur om este majoritatea, când este însoţit de Dumnezeu, chiar dacă de cealaltă parte ar fi o mie. S-ar putea ca ajutoarele noastre să fie prea numeroase, pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin ele, cum a fost cazul lui Ghedeon, căruia îi crescuseră puterile micşorându-şi numărul luptătorilor. Armatele lui Dumnezeu nu sunt niciodată prea mici. Când a voit să întemeieze o naţiune, a chemat numai pe Avraam şi l-a binecuvântat. Pentru a învinge pe măreţul Faraon, nu S-a folosit decât de Moise şi Aaron. Adesea, Dumnezeu s-a folosit de un singur om, mai bine decât de trupe instruite de ofiţeri îndemânatici. Toţi israeliţii la un loc au biruit atâta cât Samson? Saul, cu armatele sale, au lovit miile, lor, iar David, zecile lui de mii.

Domnul poate da inamicului mari succese, pentru a-l bate la sfârşit. Dacă avem credinţă, Îl avem pe Domnul de partea noastră; atunci ce ne poate face mulţimea oamenilor? Un câine ciobănesc poate mâna înaintea lui o mare turmă. Dacă Domnul te-a trimis, frate, puterea Lui va împlini în tine planul Său. Încrede-te în această făgăduinţă şi arată-te curajos.

Charles Spurgeon