STĂRUIE ÎN RUGĂCIUNE

„lată, deci, cum trebuie să vă rugaţi” (Matei 6:9)

Dacă rugăciunea ar veni de la sine, în mod natural, Dumnezeu nu ar mai trebui să ne amintească atât de des s-o practicăm. O viaţă constantă de rugăciune necesită răstignirea firii noastre egoiste. Dar când rugăciunea pare că nu ne aduce nici o răsplată, suntem gata s-o abandonăm. Aşadar, cum te poţi ruga şi să ai rezultate?

1) înainte de a cere, stai în adorare! Orice rugăciune care începe cu o cerere poate deveni auto-centrată şi superficială. „Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-l Numele” (Psalmul 100:4).

Când dragostea lui Dumnezeu, bunătatea Lui şi credincioşia Lui, sunt punctul de pornire în închinare, tu te ridici mai presus de tine însuti, sufletul tău este pregătit să se „conecteze” la Dumnezeu, conţinutul rugăciunii tale devine mai Scriptura! si ai rezultate. în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Isus ne îndreaptă atenţia mai întâi spre Numele lui Dumnezeu, apoi spre împărăţia Sa şi apoi spre voia Sa. După aceea, cerem „pâinea cea de toate zilele”.

Mulţumirea nu-L condiţionează pe Dumnezeu să te binecuvânteze – ea te condiţionează să primeşti binecuvântarea Lui.

2) Când te rogi, stăruie! Dumnezeu nu este un bancomat automat. Tu trebuie să rămâi conectat cu El până se hotărăşte să-ţi răspundă. Aceasta implică o atitudine de credinţă, perseverenţă şi răbdare. Domnul Isus ne-a dat o pildă despre o femeie care a tot pledat în faţa judecătorului cu inima împietrită să-i asculte rugămintea. Când în cele din urmă l-a obosit, el i-a dat ce a cerut. Domnul Isus a avut un singur scop cu această pildă: „ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase” (Luca 18:1).

Ideea nu este că perseverenţa obligă cooperarea lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu doreşte să te rogi şi să nu renunţi. Când stărui înaintea Lui cu credincioşie, Dumnezeu îţi va răspunde.

Meditatii crestine

Cuvântul este Viu

Cuvântul este Dumnezeu
Şi Duhul Sfânt ce curăţeşte,
Este Isus ce ne iubeşte
Prin Harul Său.

Cuvântu-i sânge sfânt şi nou
Ce curge-n inima curată
Smerită, fără nicio pată
Ce bate pentru Dumnezeu.

Cuvântul e sămânţa sfântă
Udată-n sânge de Hristos,
Sădită-n suflet păcătos,
Născut pe Stâncă.

Cuvântu-i viu, profund şi veşnic
Rostit prin Evanghelii-n veac,
E biruinţă şi e leac,
E zid puternic.

Cuvântul este Ascultare
În Dragoste şi Îndurare,
E Adevăr şi Curăţie
Prin Pocăinţă şi Frăţie.
Cuvântul e Răscumpărare
Născută din Iertare.

Cuvântul e Curaj şi Luptă
Cu-a pofte-i vină prin păcat,
Este Sfinţire, Har curat,
Chemare şi Poruncă.

Cuvântul e Nădejde vie
În Dumnezeu Adevărat,
Credinţă-n sufletul curat,
E Mântuirea ce s-a dat,
Pentru vecie!

AMIN!
Petrache Sorin

Totala sprijinire pe Dumnezeu

“Căci El va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul care n-are ajutor.” (Psalmul 72.12)

Săracul strigă; de altfel, ce ar putea face? Strigătul lui este auzit de Dumnezeu; ce-i trebuie mai mult? Acela dintre cititori care este sărac, sa strige la El; prin aceasta va arăta înţelepciune. Nu strigaţi la urechile prietenilor voştri, căci chiar dacă ar putea să vă ajute, ei vor face aceasta numai dacă Domnul le va pune pe inimă. Cel mai sigur este să mergeţi direct la Dumnezeu, strigând. Acela care aleargă drept spre ţintă e cel mai bun alergător. Alergaţi la El şi nu la alte mijloace.

“Vai!” zici tu, “eu nu am nici prieteni, nici ajutor”. Cu atât mai bine; te poţi baza pe Domnul de doua ori – ca unul fără mijloace şi fără ajutor. Pentru nevoia ta dublată, să faci o îndoită rugăciune. Chiar pentru nevoile trecătoare poţi să aştepţi toate de la Dumnezeu, căci El îngrijeşte de copiii Săi în toate privinţele. Cât pentru nevoile spirituale, care sunt cele mai însemnate dintre toate, Domnul va auzi strigătul tău, te va izbăvi şi te va ajuta.

Prietene sărac, încearcă-L pe Dumnezeul tău bogat. Tu, care eşti fără ajutor, sprijineşte-te pe ajutorul Lui. Ştiu că El nu m-a uitat niciodată pe mine şi sunt sigur că nu te va uita nici pe tine. Vino ca un cerşetor şi Dumnezeu nu va refuza să te ajute. Isus este împărat şi El nu te va lăsa sa pieri.

Charles Spurgeon