Ada Doamne ploaie sfanta

Adă Doamne ploaie sfântă pe pământ,
Toarnă peste-ai tăi copii din Duhul Sfânt.
Umple-ne cu putere, credinţa ne-o creşte,
În vestirea Evangheliei ne întăreşte.

Să nu se clatine paşii solilor de pace,
Fii călăuza noastră în tot ce-avem a face.
Să ducem Cuvântul la neamuri şi popoare,
Deschide-ne uşi, deschide-ne hotare.

S-ajungă vestea bună la orice făptură,
Îmbrăţişează-ne cu divină armătură.
Prin harul divin ce mântuire aduce,
Deschide-ne mintea prin sfânta-ţi cruce.

Adu ploaia iubirii pe ogorul întârziat,
Pune grapa curăţirii, să fie rodul bogat.
Sămânţa neprihănirii fă să încolţească,
Sub ploaia târzie să se înmulţească.

Scoate secerători peste întreaga glie,
În hambare rod cât mai bogat să fie.
Să lucreze toţi spre gloria-ţi cerească,
În sfinţenie Cuvântul să-ţi păzească.

Strânşi mănunchi în mâna Ta iubitoare,
Pregăteşte-ne pentru marea Ta sărbătoare.
Să răsune cântarea în zorii bucuriei,
Când păşi-vom cu toţii pragul Împărăţiei.

Amin!

Dan Viorica

Cantecul increderii

“Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă mântuieşte.” (Psalmul 138.7)

Dacă ni se pare înfiorător să trecem prin strâmtorare, totuşi mersul nostru e binecuvântat, căci îl însoţeşte o făgăduinţă specială. Şi dacă avem o făgăduinţa sfântă, ce poate realiza strâmtorarea? Ce mă învaţă Domnul aici? Acest: “Tu mă înviorezi”, îmi spune că atunci voi avea mai multă viaţă, putere şi credinţă. Nu este adevărat că deseori greutăţile ne înviorează, aşa cum face aerul proaspăt când simţim că suntem gata să leşinăm?

În faţa furiei vrăjmaşilor noştri şi mai ales a Satanei, voi întinde oare mâna pentru a-i lovi? Nu. Căci Domnul meu va folosi braţul Său, mai puternic decât al meu, şi mă va apăra împotriva lor, mai bine decât aş putea-o face eu. Domnul zice: “Răzbunarea este a Mea”. El mă va scăpa prin puterea şi înţelepciunea Sa. Ce mai doresc?

Inima mea, spune-ţi adesea această făgăduinţă, până ce o vei putea folosi ca un cântec plin de încredere şi mângâiere în zilele triste. Roagă-te să te învioreze, şi restul încredinţează-l în mâinile Domnului, care va împlini totul pentru binele tău.

Charles Spurgeon