Cuvantul Tau

Cuvântul Tău aducător de pace
e, pentru suflet, cea mai bună hrană,
El întristarea-n bucurii preface
şi-i ca balsamul aplicat pe rană.

Cuvântul Tău e-aducător de viaţă
oricărui om din groapa deznădejdii,
El e lumină sfântă şi povaţă
pe calea vieţii plină de primejdii.

Cuvântul Tău e sfânta mângâiere
în vremuri de cumplită încercare,
mai dulce ca un fagure de miere,
alungă plânsul frânt, de întristare.

Cuvântul tău e dragostea cea multă
ce-ai dovedit prin jertfa de pe cruce;
pe-acel ce-L crede ferm şi Te ascultă
spre slava viitoare îl conduce.

Cuvântul Tău e sfânta călăuză
pe calea vieţii-aşa primejdioasă,
cu El în suflet orice zi confuză
devine-o cale simplă, luminoasă.

Cuvântul Tău e slavă şi putere,
dărâmă munţii şi îndoaie fierul,
dar e şi blând, aduce mângâiere
şi ne aduce mai aproape cerul.

Sangeorzan Dorin

Nu cutezăm să ne îndoim

“Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de fier.” (Isaia 45.2)

Această făgăduinţă e făcută lui Cyrus, dar e şi pentru orice adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Înainte tot mereu şi calea ni se va lumina. Abaterile de la cale şi ocolirile ne vor fi oferite de şiretenia oamenilor şi vicleniile Satanei, fără ca noi să ne vedem siliţi sa mergem pe ele, fiind căi lăturalnice. Uşile de arama vor fi sfărâmate şi zăvoarele de fier care le ţintuiesc vor cădea în bucăţi. Nu vom avea nevoie, pentru a le răsturna, nici de frânghie, nici de topoare, însuşi Domnul va face minuni şi lucruri neaşteptate se vor împlini pentru noi.

Să părăsim deci temerile noastre neîntemeiate, pentru a merge înainte cu hotărâre, pe cărarea datoriei. N-a spus oare Domnul: “Voi merge înaintea ta”? Să încetăm de a ne îndreptăţi şi să îndrăznim să ne avântăm drept înainte. Este vorba de lucrarea Domnului; El ne va face în stare şi va îndepărta toate piedicile. Dacă El va sfărâma porţile de aramă, cine-L poate împiedica în împlinirea planului Său şi sa stea împotriva hotărârilor Sale? Ucenicii Domnului au la îndemână mijloace nesfârşite. Cu toate că drumul e închis pentru puterile omeneşti, el este liber în faţa credinţei. Când însuşi Domnul declară că va lucra, cum ne putem îndoi de El?

Charles Spurgeon