Tu m-ai facut

Tu m-ai făcut din ţărână
Și-n adânc mi-ai turnat veşnicia,
Dar în mine-o făptură păgână
Zi şi noapte îşi cere simbria.

Nu sunt, Doamne, decât o suflare,
Decât carne cu viermi şi păcate-
Și Te caut în dor şi-n oftare
Să-mi dai forma trăirii curate.

Ce-aş ajunge, tot singur, pe ape
Într-o lume de răni şi suspine,
Dacă nu Te-aş simţi pe aproape,
Dacă nu Te-aş avea lângă mine?

Eu sunt scurgerea, aburul, clipa,
Sunt doar lutul, iar Tu eşti olarul.
Ocroteşte-mă , Doamne, cu-aripa,
Dăltuieşte-mi făptura cu Harul!

Sergiu Grossu

Eu scriu

Eu scriu acuma despre ceruri
şi despre lume deopotrivă
sunt multe care-mi stau alături,
şi-s multe care-s împotrivă.

Şi scriu acuma despre suflet,
şi de va fi să-l iei la Tine…
Şi scriu apoi despre iertare,
şi scriu în urmă despre bine,

când mă topesc şi-Ţi curg în palme
cum se topeşte lumânarea…
Eu scriu despre iubirea sfântă
şi cum să nu-mi abat cărarea.

Şi scriu,… şi scriu, şi stau în mine:
cuvintele-adunate stivă…
Şi dacă Tu îmi eşti alături,
degeaba-s alţii împotrivă…

Sanja Cristea Tiberian

A te încrede înseamnă a te bucura

“Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.” (Psalmul 33.21)

Planta credinţei face să crească floarea bucuriei inimii; ea nu înfloreşte chiar de la început, ci vine la timpul său. Să ne încredem în Domnul în orele noastre triste şi, în ziua hotărâtă, El va răspunde încrederii noastre, dându-ne bucuria Lui, ca roadă a credinţei noastre. Îndoiala dă naştere suferinţei, dar încrederea aduce bucurie.

Siguranţa exprimată de Psalmist este, în adevăr, o făgăduinţă în care, dacă ne încredem, ni se garantează împlinirea; deci, să ne-o însuşim. Dacă nu ne bucurăm în această clipă, totuşi ne vom bucura, tot atât de sigur cum Dumnezeul lui David este şi Dumnezeul nostru.

Sa ne gândim adânc la sfântul Nume al lui Dumnezeu, pentru ca să avem mai multă încredere şi să ne bucurăm tot mai sigur. În firea Lui, El este sfânt, drept, milos, credincios şi neschimbat. Un astfel de Dumnezeu nu este El vrednic de toată încrederea noastră? El este Atotputernic, Atotînţelept şi Atotprezent. Nu ne putem oare lăsa în totul în voia Lui? Să ne hotărâm la aceasta chiar de acum şi fără rezervă!

Iehova-Jireh va îngriji, Iehova-Şalom ne va trimite pacea, Iehova-Ţidkenn ne va îndreptăţi, Iehova-Sameh va fi pentru totdeauna aproape şi cu Iehova-Nissi vom birui pe orice vrăjmaş. Cei ce cunosc Numele Tău, se vor încrede în Tine; şi cei ce se încred în Tine, se vor bucura în Tine, Doamne.

Charles Spurgeon