Apucă harul astăzi, frate

Apucă harul astăzi, frate,
Şi nu te lăsa amăgit.
De n-ai păcatele iertate,
Va fi cumplit… va fi cumplit!

În îndurarea Lui cea mare
Te cheamă astăzi Dumnezeu,
Să te întorci de la pierzare.
Şi nu-i prea greu… O, nu-i prea greu!

Priveşte, înălţat pe-o cruce
În locul tău e sfântul Miel:
Hristos pedeapsa ta o duce.
Da, crede-n El… O, crede-n El!

Zdrobit, afară din cetate,
S-a lăsat Domnul răstignit,
Ca în slăvitele-i Palate
Să fii primit… Să fii primit!

E-atât noian de fericire
La pieptul Tatălui ceresc,
Ascultă dulcea Lui şoptire:
„Eu te iubesc… Eu te iubesc!”

Cât vremea harului rămâne,
Vino la El, nu amâna!
Căci nu ştii ziua cea de mâine
Dacă-i a ta… dacă-i a ta!

Valentin Popovici

Har şi la bătrâneţe

“Duceţi-vă şi voi în via Mea, şi vă voi da ce va fi cu dreptul.” (Matei 20.4)

Da, chiar pentru persoanele în vârstă şi obosite este încă de lucru în via Domnului Cristos. Cu toate că am ajuns în ceasul al unsprezecelea, El doreşte să ne mai folosească. Ce har! Desigur, orice bătrân ar trebui să salte de bucurie la această chemare. Când oamenii sunt înaintaţi în vârstă, nu-i ia nimeni pe garanţie. Ei merg din loc în loc pentru a găsi de lucru, dar patronii dau din cap, la vederea părului lor alb; însă Domnul Isus îi primeşte pe bătrâni şi le dă bună plată. Vedeţi câtă bunătate! Fă, Doamne, ca cei bătrâni să intre fără întârziere în slujba Ta. Dar, Dumnezeu va da oare vreo răsplata celor neputincioşi din cauza bătrâneţii? Nu vă îndoiţi de aceasta. El spune că va da ce va fi cu dreptul, dacă lucrează în via Lui. Veţi primi aici harul, iar acolo sus, slava. Vă va da ajutor şi mângâiere în timpul de faţă, şi odihna în viitor; o putere care va ţine în toate zilele şi o viziune a slavei când va veni noaptea morţii. Toate acestea, ţi le va da Domnul Isus, ţie care ai venit Ia El la bătrâneţe, ca şi celui care intră de tânăr în slujba Sa.

Voi mărturisi acest har oricărui suflet nepocăit, om sau femeie bătrână, rugând pe Domnul să-i binecuvânteze, pentru dragostea Domnului Isus; apoi voi fi cu luare aminte să-i descopăr, pentru a le face cunoscut vestea bună.