Tu, Doamne

Proverbe 8

Tu, Doamne, eşti nădejdea mea…
Tu îmi păzeşti piciorul de cădere,
Cuvântul Tău mi-aduce cunoştinţa
Şi mă învaţă ce e chibzuinţa,
Tu-mi dai deplină mângâiere.

Tu, Doamne, eşti nădejdea mea…
Mă cercetezi şi îmi aduci mustrare,
Atunci când calea mea este greşită
Şi mă fereşti, să nu cad în ispită,
Tu îmi eşti sfeşnic pe cărare.

Tu, Doamne, eşti nădejdea mea
Şi gura Ta vesteşte adevărul,
Învăţătura Ta-i mai scumpă ca argintul,
Tu-mi dai înţelepciune prin Cuvântul,
Ce-mi este zilnic ajutorul.

Tu, Doamne, eşti nădejdea mea
Şi când vorbeşti, aud de două ori,
Căci Te-am găsit şi vreau s-ascult povaţa,
Ce Tu îmi dai, mi-ai înnoit viaţa,
Cu veşnică iubire mă-nconjori.

Tu, Doamne, eşti nădejdea mea
Şi unica raţiune de-a trăi,
Revarsă Tu neprihănirea peste mine,
Ca să rodesc, să Te slăvesc pe Tine,
Să înţeleg minunea de “a fi”.

Luci Boltasu

Seceriş spiritual

“Acela care va semăna din Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni 6.8)

S-ar părea că semănatul să fie o operaţie păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. A semăna prin Duhul, de asemenea, pare a fi un vis; căci ne lepădăm de noi înşine şi aparent nu câştigăm nimic în schimb. Dar dacă semănăm prin Duhul Sfânt silindu-ne să trăim pentru Dumnezeu, ascultându-L şi având în vedere numai slava Sa, să fim siguri că nu vom lucra în zadar. Răsplata noastră va fi viaţa veşnică, şi ştim că această viaţă o avem de îndată ce învăţăm să-L cunoaştem pe Dumnezeu, având părtăşie cu El. Această viaţă curge ca un râu, care înaintează lărgindu-se şi adâncindu-se până ne duce în oceanul fericirii nesfârşite, unde viaţa lui Dumnezeu devine viaţa noastră pentru veşnicie.

Să nu semănăm azi în firea pământească, căci atunci vom secera putrezirea. Ci, printr-o predare sfânta a vieţii noastre, să trăim căutând cinstea şi slava Dumnezeului nostru sfânt, în ascultarea de Duhul Său. Ce minunat seceriş este acela al vieţii veşnice! Ce snopi de binecuvântări nemărginite vom culege! Ce sărbătoare va fi acest seceriş! Doamne, fă-ne să fim astfel de secerători, din dragoste pentru Fiul Tău.

Charles Spurgeon