Din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare

Suntem aşa de slabi, puterile ni-s mici
şi-atât de des ne-ating săgeţile amare;
dar Te rugăm, Isus, să vii să ne ridici,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa firavi, privim în jur pierduţi,
de multe ori orice aşa de greu ne pare;
dar te rugăm, Isus, să vii să ne ajuţi,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa de goi, cu sufletele reci
şi prea puţin suntem în lumea asta sare;
dar Te rugăm, Isus, la noi din nou să treci,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa fricoşi, ne-ngrijorăm prea mult,
de teamă mult prea des fiinţa ne tresare –
alungă Tu, Isus, al inimii tumult,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Singeorzan Dorin

Răsplata biruitorului

“Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe ea va fi scris un nume pe care nu-l ştie decât acela care-l primeşte.” (Apocalipsa 2.17)

Inima mea, sileşte-te să stărui în lupta sfântă, căci mare e răsplata biruinţei. Azi noi mâncăm din hrana cerească ce cade în tabăra noastră, din acea hrană, din pustie, care vine din cer şi care nu lipseşte niciodată pelerinului în drum spre Canaan. Dar în Domnul Isus, ne este păstrat un nivel mai înalt al vieţii duhovniceşti, precum şi o hrană care ne este necunoscută încă. În vasul de aur aşezat în chivot se găsea ascunsă o măsura de mană, care nu trebuia sa se strice, chiar peste veacuri. Nimeni nu a văzut-o vreodată; ea era păstrată în chivotul legământului în Locul preasfânt. Tot astfel viaţa credinciosului este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Vom ajunge în curând acolo. Ieşind biruitori prin harul Domnului Isus, vom avea parte de bucatele împăratului. Ne vom hrăni cu mana ascunsă, care e Domnul Isus. El este pentru noi totul, în toţi ai Lui, oricare ar fi situaţia noastră. El este Cel ce ne va întări pentru luptă, care ne asigură biruinţa şi El însuşi ne este răsplata. Doamne, dă-mi această biruinţă!

Charles Spurgeon