Poetului creştin – Ars Poetica

Aşează-te şi scrie, tu eşti un slujitor!
Să-ţi foloseşti talantul cu har căci eşti dator,
Fereşte-te de versuri născute din mândrie
Şi fii prin Duhul Vieţii a cerului solie.

Condu-i cu pasiune pe oameni la Hristos,
Prin versul tău îndrumă-i spre cerul luminos,
De s-or ivi in cale ispite de tot felul…
Cu nici un chip nu-ţi vinde valorile şi ţelul.

Mulţi critici ridica-s-or să-ţi judece lucrarea,
In lacrimi şi durere gusta-vei disperarea..
Dar nu ceda,te roagă, slujeşte ne-ncetat…
Căci mare-i răsplătirea ce-o vei primi odat’.

Aşează-te şi scrie…dar nu cumva să uiţi
Cuvântul Celui Veşnic atent să îl asculţi,
Apoi adu mesajul curat, fără cârtire,
Şi ţine tare piept la orice-mpotrivire.

Când unii se vor plânge că sigur nu-i iubeşti
Că e prea dur mesajul…că nu îl îndulceşti,
Să nu te-apleci vreo clipă să le asculţi mâhnirea
Căci cea care vorbeşte prin ei este doar firea.

Curând, treziţi de Domnul, profund s-or pocăi,
La vremea potrivită, plângând ţi-or mulţumi
Că nu le-ai dat iluzii, nici nu i-ai lăudat,
Ci le-ai adus Cuvântul cel viu şi-adevărat.

Aşează-te şi scrie, căci Domnul va veni,
Şi-n faţa măreţiei îngenuncheat vei fi.
În slujba-ncredinţată de ţi-ai plinit menirea
În veci vei fi la dreapta, primindu-ţi răsplătirea.

Amin
Dani Scurt

Dumnezeu îşi va termina lucrarea

“Domnul va sfârşi ce a început pentru mine.” (Psalmul 138.8)

Acela care a început, va şi sfârşi lucrarea Sa în sufletul meu. Tot ce este cu privire la mine, îl priveşte şi pe Domnul. Tot ce va găsi El bun, fără a fi ajuns perfect, îl va supraveghea, îl va menţine şi îl va duce la bun sfârşit. Iată mângâierea noastră! Prin mine însumi, eu nu voi putea sfârşi lucrarea de har. Lipsurile mele de fiecare zi, îmi dovedesc aceasta îndeajuns şi, daca am rămas credincios până acum, aceasta se datorează numai faptului că Domnul m-a ţinut. Dacă El m-ar părăsi numai o clipă, tot ceea ce am câştigat ar fi pierdut şi eu aş pieri. Dar Domnul va continua să mă binecuvânteze; El va desăvârşi credinţa mea, dragostea mea, caracterul meu, lucrul meu. Şi El va face aceasta, pentru că a început această lucrare în mine. De la El îmi vine dorinţa pe care o am ca să mă desăvârşesc şi, într-o oarecare măsură, El a împlinit deja năzuinţele mele. Niciodată El nu va lăsa o lucrare neterminată; aceasta n-ar fi spre slava Sa; El ştie cum să împlinească planurile harului Său, şi chiar dacă propria mea fire rea, lumea şi diavolul se unesc împreună pentru a împiedica lucrarea Sa, eu nu mă îndoiesc de făgăduinţa Sa. “El va sfârşi ce a început pentru mine” şi eu îl voi lăuda totdeauna.

Te rog, Doamne, fă să înflorească lucrarea Ta de har în mine şi să înainteze astăzi!

Charles Spurgeon