„Oase uscate, ascultaţi Cuvântul Domnului”

…Proorocul parcă se trezise –
Visase, oare? Se rugase? –
În mijlocu-unei văi întinse
Şi-acolo, oase lângă oase…

Suflase peste ele vântul
Şi soarele le prea uscase…
Împrăştiate pe pământul
Uscat, erau uscate oase…

Fusese o oştire-odată,
Viteji în lupte sângeroase.
Învingători şi învinşi delaolaltă,
Erau acuma nişte oase…

În liniştea-nfiorătoare
Păşea prin valea-aceea omul
Ne-nţelegând această stare
Şi nici ce vrea să-i spună Domnul.

Şi-un glas a răsunat deodată,
Înfiorându-l c-o-ntrebare:
– O, fiul omului, se poate
Să-nvie-aceste oase, oare?

Dar ca să ştii că EU sunt Domnul,
Tu prooroceşte-le-nvierea
Şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul
Ce-are Cuvântul şi puterea:

– Voi oase, ascultaţi la Mine:
Vă voi da Duh să vă renască
Şi vă voi ţese iarăşi vine
Şi carnea iar o să vă crească,

Vă voi da piele şi suflare
Şi veţi învinge morţii somnul.
Veţi învia, veţi sta-n picioare
Şi-atunci veţi şti că „EU SUNT DOMNUL!”

Porni un vuiet prima oară
Şi o mişcare nefirească
Şi oasele se-alăturară
Şi prinse carnea să le crească.

Şi valea era plină toată
De trupuri moarte, fără număr,
– „Aşa vorbeşte DOMNUL, iată:
Fiţi vii! Staţi umăr lângă umăr!”

Şi dintr-o dată, ce minune!
Ţâşniră morţii în picioare
Stătură drepţi şi vii pe lume.
„Era o oaste foarte mare.”

***

„S-a dus nădejdea de trezire…
Suntem uscaţi ca nişte oase…
Secat izvorul de iubire…
Suntem doar amintiri frumoase

A nopţilor de părtăşie…
A rugăciunii-nlăcrimate…
A revărsării bucuriei
De-a fi gustat din Plinătate…

A inimii ce stă să iasă
Din piept, de-atâta fericire
De-a fi a Domnului Mireasă,
De-a-L aştepta pe El ca Mire…

S-a dus nădejdea de-nviere…
Mereu înfrânţi, cu feţe trase
Şi storşi de orişice putere,
Suntem uscaţi… ca nişte oase…”

***

O, Doamne, Duh de Mântuire,
Din cele patru vânturi, vină
Şi suflă vântul de trezire
Peste Biserica-n ruină!

Şi adu plânsul pocăinţei,
Puterea de-a roşi, uitată,
Îngenuncherea umilinţei,
Mustrararea cugetului, toată,

Ne mustră multa libertate,
Şi viaţa fără de ruşine,
Şi ochii ce poftesc la toate,
Căci nu mai ştim ce-i rău şi bine…

Ne-o iau cuvintele-nainte,
C-aşa de des uităm de Tine!
Şi mâna deseori se-ntinde
Să ia ce nu i se cuvine…

Ne plac învăţătorii care
Ne-aduc învăţături plăcute,
Ne dau nădejdi înşelătoare
Şi îi urmăm pe întrecute…

Îndură-Te de cei din urmă,
Să nu ne pierdem mântuirea,
Acum cât timpul nu se curmă
Şi cât întârzie Răpirea!

În Numele Acelui Care
N-a pregetat ca să plătească
Supremul preţ, răscumpărare
Pentru fiinţa omenească,

Trimite Duh de cercetare!
Fă să-I simţim apropierea,
Ca să putem sta în picioare!
O, prooroceşte-ne-NVIEREA!
Tatiana Topciu

Dumnezeu Insuşi răsplăteşte

“Cine are milă de sărac, împrumută pe Dumnezeu şi El îi va răsplăti binefacerea.” (Proverbe 19.17)

Să dăm săracului cu milă, – nu pentru a fi văzuţi sau admiraţi, şi încă mai puţin pentru a socoti că prin aceasta el ne este îndatorat. Să nu aşteptăm nimic în schimb de la cel sărac, nici măcar recunoştinţă; dar să socotim ceea ce am făcut pentru el ca un împrumut făcut Domnului. El este Acela care şi-a luat obligaţia – să nu cerem de la sărac – să aşteptăm de la El plata. Ce cinste ne face Domnul, când Se coboară până acolo că Se împrumută de la noi! Şi ce favorizat este negustorul în ale cărui registre este înregistrat Numele Domnului. Nu ar fi o ruşine ca un astfel de debitor sa nu aibă o coloană aparte, decât pentru o sumă neînsemnată? Să nu ne temem de a înscrie în această coloană o sumă cât mai mare. Să ştim deci să ajutăm pe primul nevoiaş care vine la noi; cât despre răsplată, să nu ne mai gândim, – n-avem garanţia lui Dumnezeu? Lăudat sa fie Numele Său, ea are mai multă valoare decât aurul şi argintul. Şi dacă suntem în strâmtorare din cauza timpurilor grele, să spunem aceasta Domnului.

Poate că am fost cam aspru sau zgârcit faţă de cel ce ne cerea? Vai, în acest caz, Domnul să ne ierte.

Charles Spurgeon