De ce mai plângi copilul Meu?

De ce mai plângi copilul Meu
Când vezi furtuna-n jurul tău?
Tu stai pe Stâncă neclintit
Căci Eu de veacuri te-am iubit
Şi ţi-am fost Scut la greu!

De ce să laşi îngrijorarea
Să-ntunece cu gânduri zarea?
Rămâi în pacea ce ţi-am dat
Când Eu te-am binecuvântat,
Când ai simţit chemarea!

Apleacă-te umil la cruce
Căci rugăciunea-i hrană dulce
Şi cheamă-Mă în cortul tău
Căci Eu sunt Veşnic Dumnezeu
Ce mântuire-aduce!

Să nu mai plângi! Eu sunt cu tine
Să-ţi şterg şi lacrimi şi suspine…
Te voi veghea copilul Meu,
Te voi purta pe Braţ mereu
De mă slăveşti pe Mine!

Maria Luca

El niciodată nu va lipsi

“Voi fi cu tine; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi deloc.” (Iosua 1.5)

Acest cuvânt către Iosua este citat în Noul Testament astfel: “El însuşi a zis: “Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13.5).

Prea iubiţilor, avem înaintea noastră o viaţă de lupte; dar Domnul Oştirilor este cu noi. Avem noi oare de condus un popor numeros şi nestatornic? Această făgăduinţă ne garantează toată înţelepciunea şi prudenţa ce ne trebuie. Avem de luptat cu vrăjmaşi şireţi, vicleni şi puternici? Iată puterea, vitejia şi izbânda. Sau avem de cucerit o moştenire mare? Avem zălogul biruinţei în lupta noastră: însuşi Domnul este cu noi. Ar fi un dezastru daca El ne-ar lipsi; dar, cum aceasta nu e cu putinţă, şoapta îngrijorării va fi oprită, împiedicată de zăgazul credincioşiei dumnezeieşti. În nici o împrejurare Domnul nu ne va părăsi; orice ar veni, El va fi cu noi. Prietenii ne părăsesc, ajutorul lor este ca o ploaie repede şi trecătoare de Aprilie; dar Dumnezeu este credincios, Domnul Isus este acelaşi în veac, iar Duhul Sfânt rămâne în noi.

Aşadar, inima mea, fii liniştită şi încrezătoare! Dacă norii se adună, Domnul îi poate împrăştia. Dacă Dumnezeu nu mă poale lipsi de prezenţa Lui, nici credinţa mea nu va slăbi; daca El nu mă va părăsi, aş putea eu să-L părăsesc?