Din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare

Suntem aşa de slabi, puterile ni-s mici
şi-atât de des ne-ating săgeţile amare;
dar Te rugăm, Isus, să vii să ne ridici,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa firavi, privim în jur pierduţi,
de multe ori orice aşa de greu ne pare;
dar te rugăm, Isus, să vii să ne ajuţi,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa de goi, cu sufletele reci
şi prea puţin suntem în lumea asta sare;
dar Te rugăm, Isus, la noi din nou să treci,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Suntem aşa fricoşi, ne-ngrijorăm prea mult,
de teamă mult prea des fiinţa ne tresare –
alungă Tu, Isus, al inimii tumult,
din dragoste, din milă, cu Har şi îndurare.

Singeorzan Dorin

Răsplata biruitorului

“Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe ea va fi scris un nume pe care nu-l ştie decât acela care-l primeşte.” (Apocalipsa 2.17)

Inima mea, sileşte-te să stărui în lupta sfântă, căci mare e răsplata biruinţei. Azi noi mâncăm din hrana cerească ce cade în tabăra noastră, din acea hrană, din pustie, care vine din cer şi care nu lipseşte niciodată pelerinului în drum spre Canaan. Dar în Domnul Isus, ne este păstrat un nivel mai înalt al vieţii duhovniceşti, precum şi o hrană care ne este necunoscută încă. În vasul de aur aşezat în chivot se găsea ascunsă o măsura de mană, care nu trebuia sa se strice, chiar peste veacuri. Nimeni nu a văzut-o vreodată; ea era păstrată în chivotul legământului în Locul preasfânt. Tot astfel viaţa credinciosului este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Vom ajunge în curând acolo. Ieşind biruitori prin harul Domnului Isus, vom avea parte de bucatele împăratului. Ne vom hrăni cu mana ascunsă, care e Domnul Isus. El este pentru noi totul, în toţi ai Lui, oricare ar fi situaţia noastră. El este Cel ce ne va întări pentru luptă, care ne asigură biruinţa şi El însuşi ne este răsplata. Doamne, dă-mi această biruinţă!

Charles Spurgeon

Am un nume

Eu nu ştiu Doamne, cine sunt
şi nici ce sunt anume…
venit-am pe acest pământ
să-mi dai din nou un nume.

Am fost odată-acolo, sus
Te cunoşteam odată;
aveam şi chip şi nume pus
şi-o veşnicie dată.

Eram în Duhul Tău de tot
în scânteieri de stele
ştiam că ştiu, ştiam că pot
să mă numesc prin ele;

eram în Duhul Tău cel viu,
mă cunoşteam pe mine
suflarea Ta m-ai pus să fiu
şi mă numeam prin Tine.

M-am rătăcit apoi în lut…
m-am despărţit de îngeri,
şi m-am uitat când am trecut
prin valea cea de plângeri…

Dar chiar de nu ştiu cine sunt,
eu ştiu că nu-s din lume;
şi chiar de-s astăzi din pământ,
în ceruri am un Nume…

Sanja Cristea Tiberian

Uită şi iartă

“Nu zice: “Ii voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta.” (Proverbe 20.22)

Nu te grăbi. Lasă să treacă mânia ta. Nu zice şi nu face nimic pentru a te răzbuna (Rom. 12.17). Sigur că vei lucra fără chibzuinţă, luând băţul pentru a te răzbuna; şi vei fi departe de a arăta astfel Duhul Domnului Isus. Dovedeşti mai multă nobleţe dacă ierţi şi treci cu vederea purtarea rea a aceluia care ţi-a arătat-o. Dacă laşi să curgă ca un venin în tine amintirea unui rău pricinuit, gândindu-te sa-l întorci, înseamnă să păstrezi în inima ta o rană deschisă, care atrage altele. Mai degrabă uită şi iartă.

Dacă vei găsi cu cale că trebuie să faci ceva, căci altfel vei fi în pierdere, atunci urmează sfatul care-ţi este dat aici: “Nădăjduieşte în Domnul şi El te va ajuta!” Acest sfat nu te va costa nici un bănuţ, şi totuşi înaintea Lui are mare valoare. Rămâi liniştit! Aşteaptă-L pe Domnul şi spune-i păsul tău! Deschide înaintea Domnului scrisoarea lui Rabşache (2 Împ. 19); numai aceasta va fi pentru inima ta tulburată, o uşurare. Nu ai făgăduinţa: “El te va ajuta”? El va găsi mijlocul să o împlinească. Cum? Nici tu, nici eu nu putem şti, dar El o va face, fii sigur. Şi dacă Domnul te va ajuta, aceasta-ţi va da mai multă bucurie, ca urâtele certuri în care te-ai putea încurca, acoperindu-te cu ruşine prin cearta cu vrăjmaşul tău. Încetează de a fi întărâtat şi încredinţează-ţi soarta în mâinile Judecătorului tuturor.

Charles Spurgeon

Înţelege inima păstorului tău şi roagă-te pentru el!

Guarding the Gospel - Bebe Ciausu

200564200-032 Niciodată păstorii nu au fost expuşi atacurilor spirituale, emoţionale şi fizice mai mult decât în zilele noastre. Satan face tot posibilul să-i distrugă pe păstorii din întreaga lume. Prin urmare, n-ar trebui să mai mire pe nimeni că numărul celor care părăsesc lucrarea a atins proporţii endemice. În fiecare LUNĂ, aproximativ 1.700 de păstori renunţă la lucrarea pastorală.
Păstorul tău se confruntă cu atacuri spirituale, emoţionale şi fizice în fiecare zi, iar aşteptările de la el sunt enorme. Toţi se aşteaptă ca ei să fie super-creştini desăvârşiţi, să fie lideri puternici, teologi infailibili, manageri de succes şi misionari neobosiţi. Să întâmpine orice nevoie a oricărui membru din biserică, să lucreze 60-70 de ore pe săptămână şi să aibă o familie perfectă.
Păstorul trebuie să aibă înţelepciunea lui Solomon, să predice precum apostolul Petru, să aibă credinţa lui Avraam, să misioneze ca apostolul Pavel, să aibă curajul lui David, curăţia lui…

Vezi articolul original 425 de cuvinte mai mult