Uleiul dedicarii

(Exod 30.23-33)

Uleiul dedicării nu-l afli nicăieri-
amestec de mireasmă,
de ungere,
de cânt…
Nu-l poţi găsi în lume chiar de ai da averi.
Dar îl primeşti pe creştet,
în Faţa Celui Sfânt…

Îl simţi cum se pogoară
alunecând pe-obraz…
se-adună-apoi în barbă…
se lasă pe veşmânt…
Lumina cea din sfeşnic te unge cu extaz…
Pe faţa ta luceşte
chiar Faţa Celui Sfânt…

Intrat în părtăşie cu tainicul chivot,
cu cortul,
cu altarul,
cu viul Legământ,
sfinţit în întregime,
sfinţeşti la rându-ţi, tot.
Pe prag de Cort stai pururi
În faţa Celui Sfânt…

Uleiul dedicării
e-arvuna cea din Cer.
Nu-i mână omenească să-l facă, pe pământ.
Cine-a primit în viaţă preasfântul giuvaer
va sta o veşnicie
în Faţa Celui Sfânt…

Tatiana Topciu

Ape peste pământul însetat

“Voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat.” (Isaia 44.3)

Simţiţi voi astăzi sete după Dumnezeul cel viu şi sunteţi mâhniţi că nu vă puteţi bucura în El? Aţi pierdut bucuria pe care o dă credinţa, şi este rugăciunea voastră: “dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale”? Vă simţiţi goi şi asemenea unui pământ uscat, fără vreo roadă pe care o aşteaptă Dumnezeu de la voi, fiind pătrunşi de gândul că nu sunteţi folositori nici pentru Biserică, nici pentru lume? Ei bine, iată tocmai făgăduinţa de care aveţi nevoie: “Voi turna apă peste pământul însetat”. Veţi primi harul pe care-l doriţi, care va răspunde la toate nevoile voastre şi încă pe deasupra. Apa potoleşte setea şi răcoreşte trupul. Veţi fi răcoriţi şi readuşi în stare bună. Apa readuce viaţa într-o plantă când este ofilită; tot aşa şi viaţa noastră va fi reînnoită prin har. Apa face să se desfacă bobocii şi fructele să crească; şi voi veţi aduce roade pentru împărăţia lui Dumnezeu. Puteţi primi şi să vă bucuraţi de toate bogăţiile şi mângâierile harului, în toată plinătatea lor. Veţi fi adăpaţi din ele; şi aşa cum păşunile sunt acoperite şi prefăcute în lacuri prin apele râurilor revărsate, iar pământul însetat, în izvoare de ape, tot aşa sufletul vostru va fi inundat de harul Domnului.