Valea Plângerii

Trec prin Valea Plângerii,
unde nu sunt îngerii,
nu se-aud izvoarele
şi se-ascunde soarele…

Trec prin Valea Umbrelor,
prin hăţişul spinilor,
unde-i numai negură
şi-orizontul păcură…

Doamne-al biruinţelor
şi-al făgăduinţelor,
apără-mi Tu pricina,
cercetează-mi inima
şi aprinde nopţilor
lampa licuricilor,
să-mi păzesc picioarele
până iese soarele
desluşind hotarele
şi-nviind izvoarele…

Tatiana Topciu

Feriţi de alunecare

“Vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni.” (Proverbe 3.23)

Adică, dacă tu urmezi drumul tău cu înţelepciune şi sfinţenie, vei fi păzit pe el. Acela care merge pe drumul regal este sub protecţia Regelui. Pentru fiecare om este o cale, care e îndeletnicirea particulară a vieţii sale; şi acela care merge cu credincioşie în frica de Dumnezeu, va fi păzit de rău. Poate că nu vom călători în lux, dar vom fi în siguranţă. Poate că nu vom fi în stare să alergăm ca cei tineri; dar vom putea merge ca oameni de bine.

Cel mai mare pericol îl găsim în noi înşine; piciorul nostru, vai, se poate poticni uşor. Să cerem o putere mai mare, pentru a birui această tendinţă de a ne împiedica, Câte unii se împiedică şi cad pentru că nu văd pietrele din drumul lor. Harul dumnezeiesc ne face în stare să recunoaştem păcatul şi să-l evităm. Să cerem împlinirea acestei făgăduinţe. Cel mai mare pericol pentru noi este neglijenţa şi, pentru a ne feri de el, Domnul a spus: “Vegheaţi şi rugaţi-vă”.

Oh, Domnul sa ne dea harul să mergem în fiecare zi, fără să ne poticnim niciodată. Nu este de ajuns să fim feriţi de cădere. Ruga noastră ar trebui să fie, să fim păziţi de a aluneca, aşa ca să-L putem adora pe “Acela care ne poate păzi de orice cădere”.

Charles Spurgeon