Şi-n toate eşti Domnul

Mă rog către Tine la ceasuri de noapte
în pleoapele-nchise mai stăruie somnul
mă-nconjoară îngeri și tainice șoapte
și-n toate, și-n totul, ești Domnul.

Iubirea mea urcă spre Tine și crește
își scutură frunzele veștede somnul
de moare o floare, o alta-nfloreste,
și-n toate, și-n totul ești Domnul.

De trece o vară, e alta ce vine…
și iarna din stele de-și scutură somnul,
eu știu că și iarna e parte din Ține
și-n toate, și-n totul, ești Domnul

Pregătit pentru slavă

“Dumnezeu dă îndurare şi slavă.” (Psalmul 84.11)

Nu este nimic de care să avem nevoie mai mult, ca de har, şi el ne este oferit fără plată. Să primim azi darul harului, pentru a ne susţine, a ne întări, a ne sfinţi. Harul ne-a fost dat în fiecare zi, până acum, şi Dumnezeu ni-l asigură şi pentru mâine. Dacă n-am primit decât puţin har, greşeala nu este decât a noastră, căci mâna Domnului nu s-a scurtat, pentru a nu-1 răspândi din belşug. Putem să-I cerem atât cât avem nevoie, fără a fi refuzaţi vreodată. Poate că nu ne va da aur, nici măriri pământeşti, dar ne va da harul Său; sigur că va adăuga încercări, dar ne va da harul Său după gravitatea lor. Vom fi chemaţi să lucrăm, să suferim, dar în acelaşi timp vom primi tot harul de care avem nevoie.

Priviţi apoi de ce este urmat acest har: de slavă. Acum nu avem nevoie de ea, căci nu suntem încă pregătiţi; dar ne va fi dată la timpul nimerit. După ce am mâncat pâinea harului, vom bea vinul slavei. Trebuie sa trecem prin locul sfânt, care e harul, pentru a ajunge la locul preasfânt, – slava. În aceste cuvinte: “şi slavă” este o pricină care să ne facă să tresăltăm de bucurie. Încă puţin timp, foarte puţin… şi slava va fi pentru totdeauna!

Charles Spurgeon