Stând lângă Domnul

Stând lânga Domnul, prin lunga pustie,
Prin vânturi şi ploi şi necaz nesfârşit
Nu vei avea aici jos bogaţie
Dar în toate simţi-vei că eşti împlinit.

Mergând cu răbdare pe calea cea bună,
Răbdând suferinţa până la sfârşit
Nu vei avea aici jos o cunună,
Dar în toate simţi-vei că eşti împlinit.

Luptănd cu tristeţea, fiind chiar în lipsuri,
Să poţi să renunţi la ce ţi-ai dorit
Vei fi socotit un om plin de fixuri,
Dar în toate simţi-vei că eşti împlinit.

Având o speranţă când totul se stinge
Şi chiar în durere să fi fericit
Vei fi socotit cel ce nu mai învinge
Dar în toate simţi-vei că eşti împlinit.

Purtând în tăcere povara pe spate,
S-ajuţi şi pe-acei care nu teau iubit
Vei fi socotit ca cel fără dreptate
Dar în toate simţi-vei că eşti împlinit.

Mergând doar cu Domnul prin lunga pustie
Prin vânturi şi valuri să stai liniştit
Îţi strângi o comoară pentru veşnicie
Şi-n toate simţi-vei că eşti împlinit.

Samuel Ghiran

Să nu-ţi dispreţuieşti tinereţea

“Eu am răspuns: “Ah! doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil”. Dar Domnul mi-a zis: “Nu zice: “Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci”.” (Ieremia 1.6-7)

Ieremia era tânăr şi se înfricoşa, fireşte, în faţa marii însărcinări ce-i dădea Domnul; dar Acela care-l trimetea, nu-i lua în seamă scuza: “Nu sunt decât un copil”. El trebuia să nu se uite la ceea ce era în el însuşi, în faţa faptului că era ales să vorbească din partea lui Dumnezeu. El nu avea nici să-şi compună, nici să-şi inventeze vorbirea; nu avea decât să vorbească aşa cum îi comanda Dumnezeu şi pentru această însărcinare trebuia să primească o putere specială.

Nu este oare la fel pentru orice tânăr creştin, pe care Dumnezeul îl cheamă în slujba Sa? Dumnezeu ştie că tu eşti tânăr, că experienţa şi cunoştinţa ta sunt slabe; dar, dacă El te alege pentru a te trimete, ia seama să nu dai înapoi. Dacă ai fi bătrân ca Metusalem, la ce ţi-ar folosi anii? Şi daca ai fi înţelept ca Solomon, tot degeaba ar fi. Tu, lasă-te călăuzit numai de Domnul; aşa îţi vei arăta înţelepciunea şi priceperea.

Charles Spurgeon