E mult mai greu

E mult mai greu acum s-asculţi
decât să faci ce-ţi place,
dar vai cum plâng atât de mulţi
ce nu mai pot desface.
Să-mi fie orişicât de greu,
eu am s-ascult de Dumnezeu,
căci cei ce râd de El acum
amar vor plânge-odată-n scrum.

E mult mai greu acum muncind
decât să te laşi lenei,
dar vai câţi zac acum scrâşnind
în muncile gheenei.
Să-mi fie orişicât de greu,
eu voi munci cu Dumnezeu,
căci cei ce lenevesc acum
amar vor plânge-odată-n scrum.

E mult mai greu să urci în sus
decât s-alergi în vale,
dar ce frumos e la Isus
iar fără El, ce jale…
Să-mi fie orişicât de greu,
eu voi urca spre Dumnezeu
căci cei ce prea petrec acum
amar vor plânge-odată-n scrum.

Traian Dorz

A pleca plin de bucurie

“El a zis: Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale.” (Deuteronom 33.18)

Ne putem însuşi binecuvântările făgăduite israeliţilor, căci noi facem parte din adevăratul Israel dacă ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi nu ne punem încrederea în carne. Zabulon trebuia să se bucure pentru că Dumnezeu urma să îi binecuvânteze alergarea; şi noi trebuie să facem la fel.

Pornim în călătorie şi providenţa lui Dumnezeu ne însoţeşte. Va trebui oare să ne părăsim ţara? El ne va însoţi pe mare şi pe uscat. Plecăm ca misionari? Domnul Isus a spus: “Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele”. Noi ieşim în fiecare zi, pentru ceea ce avem de făcut sau nevoile noastre; putem pleca bucuroşi, căci El va fi totdeauna cu noi.

Dacă, în clipa plecării, teama începe să ne cuprindă gândindu-ne la ceea ce ar putea să ni se întâmple, această binecuvântare ne va da curaj. Făcându-ne bagajele pentru a porni la drum, să săpăm acest verset în inima noastră, pentru a urca în tren cu o cântare pe buze. Să ne unim deci cu această seminţie a cărei parte este de a se bucura, şi la fiecare plecare să-L lăudăm pe Domnul cu o inimă veselă.

Charles Spurgeon