Uleiul dedicarii

(Exod 30.23-33)

Uleiul dedicării nu-l afli nicăieri-
amestec de mireasmă,
de ungere,
de cânt…
Nu-l poţi găsi în lume chiar de ai da averi.
Dar îl primeşti pe creştet,
în Faţa Celui Sfânt…

Îl simţi cum se pogoară
alunecând pe-obraz…
se-adună-apoi în barbă…
se lasă pe veşmânt…
Lumina cea din sfeşnic te unge cu extaz…
Pe faţa ta luceşte
chiar Faţa Celui Sfânt…

Intrat în părtăşie cu tainicul chivot,
cu cortul,
cu altarul,
cu viul Legământ,
sfinţit în întregime,
sfinţeşti la rându-ţi, tot.
Pe prag de Cort stai pururi
În faţa Celui Sfânt…

Uleiul dedicării
e-arvuna cea din Cer.
Nu-i mână omenească să-l facă, pe pământ.
Cine-a primit în viaţă preasfântul giuvaer
va sta o veşnicie
în Faţa Celui Sfânt…

Tatiana Topciu

Ape peste pământul însetat

“Voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat.” (Isaia 44.3)

Simţiţi voi astăzi sete după Dumnezeul cel viu şi sunteţi mâhniţi că nu vă puteţi bucura în El? Aţi pierdut bucuria pe care o dă credinţa, şi este rugăciunea voastră: “dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale”? Vă simţiţi goi şi asemenea unui pământ uscat, fără vreo roadă pe care o aşteaptă Dumnezeu de la voi, fiind pătrunşi de gândul că nu sunteţi folositori nici pentru Biserică, nici pentru lume? Ei bine, iată tocmai făgăduinţa de care aveţi nevoie: “Voi turna apă peste pământul însetat”. Veţi primi harul pe care-l doriţi, care va răspunde la toate nevoile voastre şi încă pe deasupra. Apa potoleşte setea şi răcoreşte trupul. Veţi fi răcoriţi şi readuşi în stare bună. Apa readuce viaţa într-o plantă când este ofilită; tot aşa şi viaţa noastră va fi reînnoită prin har. Apa face să se desfacă bobocii şi fructele să crească; şi voi veţi aduce roade pentru împărăţia lui Dumnezeu. Puteţi primi şi să vă bucuraţi de toate bogăţiile şi mângâierile harului, în toată plinătatea lor. Veţi fi adăpaţi din ele; şi aşa cum păşunile sunt acoperite şi prefăcute în lacuri prin apele râurilor revărsate, iar pământul însetat, în izvoare de ape, tot aşa sufletul vostru va fi inundat de harul Domnului.

Fii fecioara chibzuita

Fii fecioară chibzuită
cât e vremea potrivită

şi adună pas cu pas
untdelemnul sfânt în vas.

Fii fecioară înţeleaptă
în credinţă şi în faptă.

Luptă şi te ţine tare,
nu cădea în nepăsare.

Cât sunt zilele frumoase
pune untdelemn în vase;

se apropie zile grele
şi se sting în jur candele,

dar ascultă azi îndemnul
şi adună untdelemnul.

Cât credinţa nu apune
luptă-te în rugăciune,

cât mai ai în viaţă rost
stai jertfindu-te în post.

Cât mai curge lin izvorul
tot spre cer înalţă-ţi dorul

şi de-i Harul o fântână
stai atunci la îndemână,

Duhul Domnului să vină,
sa te umple, să fii plină.

Va veni o aţipire
şi la miezul nopţii-un Mire.

Daca n-ai nimic în vas,
va fi cel mai groaznic ceas.

Fii fecioară chibzuită,
fii tot timpul pregătită!

Singeorzan Dorin

Rugăciune, mulţumire, laudă

“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.” (Filipeni 4.6-7)

Nu îngrijorări, ci rugăciuni. Nici o teamă, ci o părtăşie plină de bucurie cu Dumnezeu. Aduceţi nevoile şi dorinţele voastre înaintea Dumnezeului vieţii voastre, Păzitorul sufletului vostru. Aduceţi-le Lui cu o îndoită măsură de rugăciuni şi multe laude, fără nici o îndoială, ci cu recunoştinţă în rugăciunea voastră. Să fim siguri că rugăciunile noastre sunt împlinite de Domnul şi să-L slăvim pentru aceasta. El ne dă acest har; să-i aducem laudele noastre. Nu îngăduiţi ca vreo nevoie să nu fie adusă înaintea Lui şi să vă roadă inima; aduceţi-le toate la cunoştinţa Lui. Alergaţi, nu la oameni, ci numai la Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus, care vă iubeşte în El.

În felul acesta vei găsi însăşi pacea lui Dumnezeu. Nu vei fi în stare să înţelegi pacea care te va cuprinde ca într-o îmbrăţişare infinită. Inima şi mintea, prin Isus Cristos, ţi se vor cufunda într-un ocean de odihnă. De-ar veni moartea, sărăcia, suferinţa sau prigoana, vei fi în Domnul Isus la adăpostul oricărui vânt sau nor ameninţător.

Ascultă numai de această Invitaţie duioasă a lui Dumnezeu. Da, Doamne, cred; dar, Te rog, ajută-mă în necredinţa mea!

Charles Spurgeon