Raport divin

Ce măreţ e Universul
Miliardelor de stele !
Toate îşi respectă sensul
Pe-ale Cerului artere.

Toate câte sunt sub Soare
Au o lege-n mersul lor,
Nu-şi permit nici o eroare
Căci se tem de Creator.

La raport când sunt chemate
De cerescul Domnitor ,
Astrele sunt aşezate
Într-un şir strălucitor!

Cu respect şi frică mare
Vin în faţa Celui Sfânt,
Stau uimite-n adorare
Ascultând al Său Cuvânt.

Dacă Domnul ,ca pe stele
La raport azi ne-ar chema,
Oare câţi am fi ca ele
Gata a ne prezenta ?

Câţi am fi atunci în stare
Să ne lăudăm trăirea?
Nu cumva in nepăsare
Ne-am pierdut demult menirea..

Multi nu vin la inchinare,
Nu îşi mai urmează drumul,
Au uitat a lor chemare,
Nu îşi mai cunosc Stăpânul.

S-au întors în lumea mare
Căci au căutat distracţii.
Nu mai vor în părtăşie,
Nici cu Domnul,nici cu fraţii.

Iată, pentru tot poporul,
Chiar  pentru cei împietriţi,
Vă vorbeşte Salvatorul:
“Vin curând, fiţi pregătiţi !

Vin curând să iau acasă
Pe acei ce-n ascultare,
Au slujit în a mea Casă
Şi-au făcut a mea Lucrare.”

Cei ce umplu azi paharul
Vieţii lor cu lacrimi sfinte,
Cei ce rabdă tot amarul
Lumii, dar privesc ‘nainte,

Vor fi aşteptaţi în portul
Veşniciei colo sus ,
Domnului vor da raportul
Şi s-or bucura nespus !

AMIN
Daniel Scurt

Încredere neclintită

“El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare in Domnul.” (Psalmul 112.7)

Aşteptarea este uneori teribilă. A nu avea veşti de la ai noştri este pentru noi o pricină de îngrijorare şi cu greu ne putem linişti la gândul că, dacă nu avem veşti, totul e bine. Singurul leac la această mâhnire este credinţa. Prin Duhul Său, Domnul dă inimii noastre o seninătate sfântă care întrece orice teamă pentru viitor, ca şi pentru prezent.

Să căutăm cu grijă această siguranţă a inimii, de care vorbeşte Psalmul. Nu este vorba de credinţa într-o făgăduinţă sau alta a Domnului, ci de acea stare a sufletului care dă o încredere neclintită în Dumnezeul nostru, într-o aşteptare tare că El nu va lucra într-un fel dăunător. Cu această încredinţare liniştită, vom putea întâmpina diferite evenimente în viaţa noastră. Oricât de necunoscute ar fi împrejurările vieţii noastre, Dumnezeul necunoscutului este acelaşi ca şi al cunoscutului. Să fim hotărâţi sa ne încredem în El, orice s-ar întâmpla. De aceea, nu ne vom teme, chiar dacă vreo telegramă ar veni să ne trezească la miezul nopţii. Dumnezeu trăieşte; de ce să se teamă copiii Săi?

Charles Spurgeon