Poporul meu

Din nou îți spun, Poporul Meu
Să nu-ți pierzi turma pe traseu
Rămâi fidel cerinței sfinte
Să nu te clatine vreun val
Că nu-s mai multe legăminte
Ci doar acel cu-n ideal.

Trimit din nou al Meu mesaj
Să-ți dea tărie și curaj
Să nu-ți slăbească-ncredințarea
Ce-a fost imbold până-n prezent
Să nu te-nvingă nepăsarea,
Să-nvingi nemernicul curent.

Să poarte-ai tăi ambasadori
Prin lume sfintele comori
Cu crezul neștirbit să dea
Clarificări ce vor produce
Un dor pentru eterna Stea,
Priviri spre jertfa de la cruce.

Ești îndemnat, din nou, să dai
La cei pe care-n turmă-i ai
Din hrana sfintelor cuvinte,
Din tot ce ai primit prin har
Să precizezi că-n blid de linte
Nu poți găsi mărgăritar.

Câștigul muncii tale grele
Nu-l da pe pleavă și surcele
Ci să insiști în investiții
Ce-s purtătoare de valori
Să nu te-nfrice apariții
Care pozează-n sărbători.

Aminte îți aduc și azi
Să te ridici atunci când cazi
Că-n tine-i crez, potențial
Te-am înzestrat cu energie
Să-nvingi avansul lui Baal
Cu cea mai sfântă strategie.

Să fie-a ta călătorie,
Pentru drumeți, o mărturie
Aștept din partea ta dovezi
Că îți cunoști Stăpânul bine
C-așa putea-vei ca să vezi
Dincol’ de zările senine.

George Cornici

Binecuvintează pe cei neînsemnaţi

“… va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe mari.” (Psalmul 115.13)

Iată un cuvânt îmbucurător pentru aceia care sunt într-o stare smerită şi trec prin greutăţi. Dumnezeul nostru îi priveşte cu bunătate pe aceia care au un venit mic, puţină trecere influenţă) şi n-au talent. El se ocupă de cele mai mici lucruri ale Creaţiunii Sale, Se ocupă şi de vrăbii. Nimic nu este prea mic pentru El căci se foloseşte de agenţi neînsemnaţi în ochii noştri pentru împlinirea planurilor Sale. Deci cel mai slab dintre noi să ceară binecuvântarea Sa, şi îşi va vedea starea sa, oricât, de neînsemnată ar fi, luminată de fericire.

Printre cei ce se tem de Domnul se află şi mici şi mari; unii sunt prunci, alţii uriaşi, dar toţi sunt binecuvântaţi. O credinţă mică este binecuvântată; o nădejde şovăitoare este binecuvântată; orice har dat prin Duhul Sfânt, poartă în el o binecuvântare. Mai mult, Domnul Isus i-a răscumpărat pe ce mici în ochii lumii şi pe cei mari cu acelaşi preţios sânge, şi El a spus că va paşte şi mieluşeii ca şi oile. Nici o mamă nu-şi dispreţuieşte copilul pentru că este mic; din contră, cu cât e mai slab, pipernicit, cu atât îi arată mai multă atenţie.

Dacă la Domnul se găseşte o preferinţă, apoi El îi clasează pe oameni de la “mici la mari”, şi nu de la “mari la mici”.

Charles Spurgeon