Unde-ai fost înfrânt

Unde-ai fost înfrânt o dată
Trebuie atent să fii,
Fiindcă firea vinovată
Vrea din nou a te trânti.

Nu te-ncrede mult în tine,
În puterea ce o ai,
Ci aminteşte-ţi mai bine
De evrei. Cetatea Ai,

Deşi mică, ne-nsemnată
Faţă de armata lor,
N-a putut fi atacată
Şi-a plâns un întreg popor.

Bătălia e pierdută
Şi te vei lupta în van
De ai inima-mpărţită
Sau ai gândul lui Acan!

Stai pe loc şi cumpăneşte,
Că de-ai fost trântit odat’,
Vrăjmaşul nu se opreşte,
Nu renunţă niciodat’!

Oţeleşte-ţi deci puterea
De-a lupta, fii pregătit,
Întăreşte-ţi hotărârea
De-a rămâne neclintit

Lângă Domnul, căci El poate
Şi vrea a te ajuta.
De-ţi vor sta-mpotrivă toate,
Biruinţă vei avea!

Pavel Mariana Florica

Binecuvântat în cetate

“Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, vei fi binecuvântat în cetate.” (Deuteronom 28.2-3)

La oraş, fiecare este plin de griji şi ocupaţii multiple, şi acela care e nevoit să trăiască acolo zi de zi, găseşte că este un loc istovitor. Oraşul este plin de frământări neîntrerupte, de zgomot, de agitaţie. Numeroase sunt ispitele vieţii din oraş, precum şi nevoile de tot felul. Dar pentru cine stă sub adăpostul Celui Prea înalt, aceste greutăţi îşi pierd tăria; cu această binecuvântare, credinciosul găseşte plăcere în datoriile sale şi o putere în cererile lui. Binecuvântarea Domnului îl păzeşte de rău, păstrându-1 în cinste. Atât pentru muncitori, funcţionari, cât şi pentru orice altă ocupaţie, viaţa de oraş constituie un prilej de a fi folositori, putând să lucreze cu folos pentru Domnul, printre aceste mulţimi grăbite. Putem prefera liniştea de la ţară, dar dacă nevoia ne cheamă la oraş, să n-o dăm la o parte, pentru că acolo este un loc nimerit desfăşurării activităţii creştine.

Sprijinindu-ne pe această făgăduinţă, să ne aşteptăm la lucruri bune din partea Lui, având urechea deschisă pentru a auzi vocea Domnului şi mâna gata pentru a lucra după poruncile Sale. Ascultarea aduce binecuvântare şi există o mare răsplătire în păzirea poruncilor Sale.