Acum eşti viu şi pentru mine

Lumina învierii Tale
Îmi luminează cugetul
Să pot păşi pe-a vieţii cale
‘Nalţând spre Tine sufletul.

Ştiai că sufletu-mi tânjeşte
De dragul şi de dorul Tău
Că pace nu îmi dăruieşte
Nimeni, doar blândul glas al Tău.

Ştiai că-n teamă zăvorâtă
Îmi tremură inima mea,
Fugeam de viaţa mea urâtă
Şi Tu mi-ai dat din viaţa Ta.

Venit-ai, Doamne, după mine
Când eu mă tot îndepărtam,
Ardeam de dorul după Tine
Dar să Te caut, nu ştiam.

Privirea-mi era-nceţoşată
De întristarea mult prea grea
Dar Tu, pe calea-ndepărtată
Venit-ai înaintea mea.

Eram lovit atât de tare
Şi inima din piept mi-ardea,
Dar vocea Ta, mângâietoare
Mi-a alinat durerea grea.

Credeam atunci că mă pierdusem
Şi-am plâns cu sufletul amar.
Deşi nu te recunoscusem
Mi-ai dat un strop din sfântu-ţi har.

Să pot să mă-nţeleg pe mine,
Să ştiu câtă nevoie am
De mângâierile-Ţi divine
Şi de-al iubirii sfânt balsam.

Nimic din viaţa mea trecută,
Nimic nu vreau să mai păstrez!
Vreau viaţa nouă, izvorâtă
Din al iubirii dulce crez.

Acum eşti viu şi pentru mine
Şi-mi dăruieşti frânturi de cer.
Ţine-mă veşnic lângă Tine
Asta e tot ce îţi mai cer!

Pavel Mariana Florica

Dreptatea satisfacuta

“Când voi vedea sângele, voi trece pe lingă voi.” (Exodul 12.13)

Pentru noi, a vedea preţiosul sânge al Domnului Cristos este o mângâiere; pentru siguranţa noastră, trebuie ca Dumnezeu să-L vadă. Chiar când eu nu sunt în stare să-L privesc, El îl vede şi nu mă osândeşte, din cauza sângelui. Şi, dacă în acest sânge eu nu găsesc toată siguranţa pe care aş putea-o avea şi pe care ar trebui s-o am, sunt totuşi în completă siguranţă, căci ochiul Domnului vede clar. Şi acest ochi este neîncetat fixat asupra însângeratei jertfe. Ce pricină de bucurie pentru noi!

Dumnezeu cunoaşte plinătatea nesfârşită şi înţelesul adânc ascunse în această moarte. Privind creaţiunea în dezvoltarea sa, El a recunoscut că “era foarte bună”. Ce va fi spus El atunci în faţa răscumpărării, la îndeplinirea desăvârşită a acestei ascultări depline chiar până ia moarte, a Fiului Său prea iubit? Cum am putea descrie cu câtă bunătate îl priveşte El pe Domnul Isus, prezentându-se El însuşi ca jertfa fără pată, ca o mireasmă plăcută? Pentru aceasta noi rămânem într-o linişte senină, căci jertfa şi Cuvântul Dumnezeului nostru ne dau o perfectă siguranţă. El va trece pe lângă noi fără a ne osândi, pentru că nu l-a scutit pe slăvitul nostru înlocuitor. Dreptatea şi dragostea îşi împreună mâinile pentru a da o mântuire veşnică tuturor acelora care se află sub sângele stropit.

Charles Spurgeon

Afirmatii

„Ascultati, voi popoare toate! Ia aminte, pamântule, si ce este pe el!…“ Mica 1:2

„A doua zi, Ioan a vazut pe Isus venind la el, si a zis: «Iata Mielul lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii!»“

Ioan Botezatorul „Stiinta a constatat ca nimic nu se pierde, ci totul se transforma. Daca Dumnezeu aplica acest principiu fundamental la cele mai neînsemnate parti ale universului, oare nu aplica acelasi principiu si la coroana creatiei Sale – la sufletul omului? Eu cred ca da. Viata si sufletul nu se pot dezintegra în nimic. Astfel, sufletul e nemuritor. Nemurirea sufletului îl poate face pe om sa se bucure de rasplata sau sa sufere.“ Dr. Wernher von Braun – N.A.S.A.

„Înteleg cum se poate uita cineva spre pamânt si sa devina ateu, dar nu pricep cum poate cineva privi cerul si sa mai poata sa gândeasca, ca nu exista Dumnezeu!“ Abraham Lincoln – fost presedinte al S.U.A. „Secretul fericirii nu este a face ceea ce-ti place, ci a-ti placea ceea ce faci.“ George al V-lea – rege al Angliei