Pocăinţa e preţioasă

“Acolo vă veţi aduce aminte de purtarea voastră şi de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat; şi vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut.” (Ezechiel 20.43)

Când Domnul ne-a primit şi ne-a dat pace şi siguranţă, tot El ne-a adus la pocăinţă de toată vinovăţia purtării noastre rele faţă de El. Atât de preţioasă e pocăinţa, încât o putem asemăna cu un diamant cu cele mai frumoase reflexe, şi ea este înfăţişată ca una din urmările cele mai sfinţitoare ale mântuirii. Acela care primeşte pocăinţa este Acelaşi care o produce în noi. Această pocăinţă lucrată de El, nu are gustul ”de ierburi amare” ci acela al ”prăjiturilor cu miere”, cu care îşi hrănea poporul Său. Cunoaşterea iertării prin vărsarea sângelui şi a harului nemeritat este cea mai bună înţelegere care să topească o inimă de piatra.

Ne simţim cu inima împietrită? Să ne gândim la legământul de dragoste şi vom ajunge să părăsim păcatul, ba chiar să-l urâm; mai mult încă, vom ajunge să ne urâm pe noi înşine că am putut să păcătuim împotriva unei astfel de dragoste. Să venim la Dumnezeu cu făgăduinţa pocăinţei şi să-I cerem să ne ajute să ne aducem aminte şi să ne pocăim. Atunci ne-am putea bucura de întristarea sfântă. Ce uşurare ar fi revărsarea lacrimilor! Doamne, loveşte stânca sau vorbeşte stâncii, ca să poată să curgă apele!

Charles Spurgeon

Jertfa Ta

Iţi aduc azi mulţumire
Un poem sfant pe altar
Pentru jertfa-ţi minunata,
Pentru dragostea de jar.

Crucea de blestem amară
Ai purtat in locul meu,
Chinuri grele şi ocară
Ai răbdat, să fiu al Tău.

Apoi plin de îndurare
Te-ai rugat pentru cei răi,
Ai cerut din cer iertare
Chiar pentru călăii tăi.

Ai băut întreg paharul
Suferinţelor cu fiere,
Să îmi dăruieşti tot harul
Si-apoi cerul plin de stele.

Pe a vieţii scurtă cale
Am să port în piept cu dor,
Dragostea-Ţi fără hotare
Şi-al Cuvântului izvor.

Iar în cer, în veşnicie,
Unde toţi ne-om bucura ,
Partea mea în veci să fie:
Sa cânt Doamne jertfa Ta !

AMIN

Daniel Scurtu